Strona główna sądów Illinois > Access to Justice > Strona wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych w języku obcym > Polski

Hiszpański | Polski | Arabski | Chiński | Rosyjski | Koreański

Witamy na stronie Biura Administracji Sądów Stanu Illinois (Administrative Office of Illinois Courts, AOIC) w języku polskim. Jeśli osoba nie jest biegła w języku angielskim, może mieć prawo do usług tłumacza w swojej sprawie. W przypadku potrzeby tłumacza, można to zgłosić swojemu adwokatowi, obrońcy, personelowi sądowemu lub sędziemu. Można również wypełnić formularz wniosku o usługi tłumacza na stronie standardowych formularzy i złożyć go do biura sekretarza sądu okręgowego. Mogą być dostępne inne formularze w danym języku. Proszę kliknąć pole „Zatwierdzone formularze“ poniżej. Część „Poradnik obywatelski“ może również być pomocna przed udaniem się do sądu.

 

Polityka Sądu Najwyższego dotycząca dostępności językowej i Kodeks Etyczny Tłumacza

Polityka dotycząca dostępności usług językowych i kodeks etyczny tłumacza określają zakres usług tłumaczy i ustanawiają odpowiedzialność etyczną tłumaczy sądowych. Jeśli osoba uważa, że tłumacz naruszył kodeks etyczny tłumacza, może wypełnić formularz skargi.

Polityka dostępności usług językowych Sądu Najwyższego Stanu Illinois
Kodeks etyczny tłumacza stanu Illinois

 

Formularze zatwierdzone do użytku w całym stanie para uso estatal

Kliknij tu, aby znaleźć formularze sądowe w swoim języku


Zatwierdzone formularze

 

 

Polityka Sądu Najwyższego dotycząca dostępności sądów dla osób niepełnosprawnych i związane z nią formularze

Polityka dostępności sądów dla osób niepełnosprawnych podaje wytyczne dla sądów Illinois dotyczące dostępności usług językowych dla osób głuchych i niedosłyszących. Jeśli osoba potrzebuje pomocy z powodu głuchoty lub upośledzenia słuchu, może wypełnić odpowiedni formularz wniosku. Jeśli osoba chce złożyć skargę z powodu nieudzielenia pomocy, może wypełnić formularz skargi.

SĄD NAJWYŻSZY STANU ILLINOIS POLITYKA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU SĄDOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
Sąd Najwyższy Stanu Illinois Wniosek o środki dostosowawcze na podstawie ustawy o prawach obywateli amerykańskich z niepełnosprawnościami (WNIOSEK POZOSTANIE POUFNY)
Formularz skargi Sądu Najwyższego stanu Illinois w związku z ustawą o prawach obywateli amerykańskich z niepełnosprawnościami

 

Poradnik obywatelski

Te linki mogą pomóc w znalezieniu porad przed udaniem się do sądu.

Informator o procedurach sądów apelacyjnych stanu Illinois

 

Poradnik obywatelski

Alison D. Spanner, Assistant Director
aspanner@illinoiscourts.gov
312-793-3859 (phone)
312-793-0740 (fax)

Kathleen Callahan,
Senior Program Manager,
Forms
kcallahan@illinoiscourts.gov 
312-793-2013 (phone)
312-793-0740 (fax)

Jill Roberts,
Senior Program Manager jroberts@illinoiscourts.gov 
312-793-2305 (phone)
312-793-0740 (fax)

Kathryn Hensley,
Senior Program Manager,
Appellate & Illinois Justice Corps
khensley@illinoiscourts.gov
312-793-6153 (phone)
312-793-0740 (fax)